Вступай на фізтех. Тут ти отримаєш освіту, затребувану в усьому світі.

 
За п'ять років ми випустили:
20 аспірантів
168 магістрів
192 бакалавра
В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому – 2019

У правилах прийому до університету міститься інформація про терміни і порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо. Подробиці з приводу вступної компанії можна дізнатися на сайті start.karazin.ua

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію, що вища ніж на інших спеціальностях. Також можливе навчання за контрактом.

Документи для вступу

Для вступу аспірантами подається наступний пакет документів:
 • Заява.
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працював до вступу (за наявністю).
 • Автобіографія.
 • Копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
 • Копія диплома магістра або спеціаліста.
 • Копія додатку до диплома (з оцінками).
 • Список наукових праць (за наявністю).
 • Дослідницька пропозиція.
 • Копія трудової книжки.
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
 • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок)
 • 2 копії ідентифікаційного коду.
 • 4 кольорові фотографії розміром 3х4.
Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються. Для вступу докторантами подається наступний пакет документів:
 • Заява.
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи в якій вступник до докторантури працював до вступу.
 • Автобіографія.
 • Копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
 • Копія диплома доцента (за наявності).
 • Список наукових праць з обраної спеціальності.
 • Дослідницька пропозиція.
 • Письмова характеристика наступного наукового консультанта.
 • Копія трудової книжки.
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
 • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок.
 • 2 копії ідентифікаційного коду.
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4
Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

Найчастіші питання з приводу вступу

Чи існує контрактна форма навчання на етапі підготовки наукових кадрів?

Підготовка аспірантів або докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури або докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії.

Якими є терміни прийому документів?

Прийом документів до аспірантури починається 15 липня і закінчується 31 липня 2019 року.
Прийом документів до докторантури починається 3 червня і закінчується 1 липня 2019 року.

Чи можна перевестись на навчання з іншого вищого навчального закладу?

Переведення аспірантів або докторантів до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється керівниками вищих навчальних закладів, наукових установ.
Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, що направила їх на навчання.
В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому – 2019

У правилах прийому до університету міститься інформація про терміни і порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо. Подробиці з приводу вступної компанії можна дізнатися на сайті start.karazin.ua

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію. Також можливе навчання за контрактом - 15620 грн. за весь період навчання в магістратурі.

Документи для вступу

 • З 17.06 по 25.06 буде проходити прийом заяв та документів
 • Надати рекомендації для зарахування за державним замовленням можна до 05.08.19
 • Виконати всі вимоги правил прийому до зарахування необхідно до 18.00, 10.08.19

Оголошення результатів

Наказ про зарахування за державним замовленням буде виданий до 12.00, 11.08.19

Наказ про зарахування на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб буде надано не пізніше 23.08.19

В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому - 2019

10 липня 2019 року стартує вступна кампанія–2019. Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію, що вища ніж на інших спеціальностях. На даний момент державне замовлення на перший курс становить 35 бюджетних місць. Також можливе навчання за контрактом - 11520 грн. на рік.

Деталі щодо вступу

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів (інструкція МОН: https://osvita.ua/consultations/64931/) розпочнеться 1 липня на сайті:

https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Подання заяв і документів на фізтех триватиме до 18:00 22 липня 2019 року.

Слід створити персональний кабінет, завантажити атестат і сертифікати ЗНО, знайти Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, фізико-технічний факультет. Наша спеціальність (освітня програма) – 105 «прикладна фізика та наноматеріали». Така сама освітня програма є на ще двох факультетах, тому слід бути уважними. У нас є умовний поділ на «прикладна фізика» та «медична фізика». Можна подати будь-куди, краще поставити щось одне першим пріоритетом, а інше – другим. За досвідом попередніх років, ймовірність вступу «перших пріоритетів» складає 100%.

За перебігом вступної кампанії й останніми новинами абітурієнти можуть слідкувати на веб-сайті «Абітурієнт Каразінського».

Найчастіші питання з приводу вступу

Який термін оприлюднення рейтингового списку вступників на денну форму навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

Не пізніше 18:00 26 липня 2019 року.

Які терміни зарахування вступників ?

Не пізніше 12:00 1 серпня 2019 року.

Є питання?

Ми підготували відповіді на найчастіші запитання щодо вступу.

Не знайшли відповідей?

Задайте Ваше питання та наш декан, Ігор Олександрович Гірка, особисто відповість Вам протягом тижня. Або зверніться до деканату фізико-технічного факультету.

Контактна форма в футері