Фізика — це здатність зазирнути у майбутнє

Кафедра матеріалів реакторобудування та фізичних технологій

Завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій

Сергій Володимирович Литовченко

доктор технічних наук, професор

 

Напрямок підготовки "Фізичні технології" (презентація)


У рамках спеціальності «Прикладна фізика» за спеціалізацією «Фізичне матеріалознавство» існують напрями підготовки:

 • фізика радіаційних явищ і радіаційне матеріалознавство;
 • композиційні та функціональні матеріали;
 • перетворювачі енергії та неметалеві матеріали.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю «Фізика твердого тіла».

При кафедрі працюють навчальні, навчально-дослідні та наукові лабораторії: металографії; вакууму і чистих металів; структурно-дифракційного аналізу; функціональних і композиційних матеріалів; захисних покриттів і кераміки; мас-спектроскопії та електронної мікроскопії; ядерної гамма-резонансної спектроскопії; магнетизму; високих температур; проблемна лабораторія іонних процесів (окремий науковий підрозділ).

На базі Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України працює філія кафедри, де під керівництвом провідних вчених і фахівців студенти проходять ознайомчу та виробничу практики, проводять науково-дослідну роботу, виконують курсові та дипломні роботи. Керівник філії кафедри — доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Миколайович Воєводін, заступник керівника — доктор фізико-математичних наук, професор Геннадій Прокопович Ковтун.

Основні навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: Фізична кристалографія; Фізика твердого тіла; Квантова теорія твердого тіла; Фізика міцності і пластичності; Фізика ядерних реакторів; Фізика і техніка імплантації; Фізика елементарних дефектів; Дифузійні процеси у твердих тілах; Фізичне матеріалознавство; Радіаційний матеріалознавство; Функціональні матеріали і покриття; Фізичні методи дослідження; Фізика низькотемпературної плазми; Елементарні процеси в технологічній плазмі; Формування та діагностика наноструктур; Мікроскопічні методи дослідження наноструктур; Діагностика низькотемпературної плазми; Вакуумна техніка і технологія; Поверхневі явища в нанорозмірних системах; Плазмодінаміка; Методи дослідження наноструктур; Фізичні основи високочастотних плазмово-технологічних систем; Фізичні основи пучкових технологій; Введення в структурну кристалографію; Плазмово-технологічні системи в схрещених полях; Сучасні фізичні технології; Введення в фізику твердого тіла; Іонно-плазмове обладнання для мікро- і нанотехнологій; Наноматеріали; Модифікація наноструктур на поверхні твердого тіла іонними пучками; Основи електрофізики і радіаційних технологій; Вакуумна техніка в електрофізичних і радіаційних технологіях; Фізика радіаційних ушкоджень твердих тіл; Радіаційне матеріалознавство; Техніка прискорювачів; Теорія і розрахунок електромагнітних полів і кіл.

Кафедра готує фахівців у сфері нових технологій за спеціальністю «Прикладна фізика». Підготовка ведеться за спеціалізаціями:

 • фізика пучків заряджених частинок і пучкові технології;
 • прилади та обладнання для створення і використання плазми;
 • нанофізика і нанотехнології;
 • іонно-плазмові нанотехнології та обладнання.

Лекційні курси та лабораторні практикуми ведуться за участю наукових співробітників фізико-технічного факультету, Наукового фізико-технологічного центру Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (НФТЦ), Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Персональний склад КМРБФТ

Завідуючий кафедри – доктор технічних наук, професор

 

Сергій Володимирович Литовченко

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри :

Основні

Наук. ступінь, звання

Посада на кафедрі

1

Литовченко Сергій Володимирович

доктор. техн. наук, проф.

зав. каф.,проф.

2

Азарєнков Микола Олексійович

Академік НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, проф.

проф.  

3

Кіріченко Валерій Григорович

канд. фіз.-мат. наук, доц.

доцент

4

Чишкала Володимир Олексійович

канд. техн. наук

доцент

5

Семененко Володимир Єгорович

канд. фіз.-мат. наук, доц.

доцент

6

Береснєв В’ячеслав Мартинович

доктор техн. наук.

професор

7 Лісовський Валерій Олександрович доктор фіз.- мат. наук, ст.наук.спів. професор
8 Целуйко Олександр Федорович канд. фіз.-мат. наук доцент
9 Юнаков Микола Миколайович доцент доцент
10 Зиков Олександр Володимирович доцент доцент

Сумісники

Наук. ступінь, звання

Посада на кафедрі

11

Воєводін Віктор Миколайович

член-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

12

Стоєв Петро Ілліч

доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

13

Ковтун Геннадій Прокопович

доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

14

Сльозов Віталій Валентинович

член-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

15

Слюсаренко Юрій Вікторович

член-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

16

Пархоменко Олександр Олексійович

доктор фіз.-мат. наук, проф.

професор

17

В’югов Петро Миколайович

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

доцент

18

Лавриненко Сергій Дмитрович

доктор фіз.-мат. наук

професор

Наукова робота КМРБФТ

Плазмові технології на КМРБФТ


Кафедра фізичних технологій

Науково-дослідні роботи кафедри включають дослідження в області:

 • фізики низькотемпературної плазми та газового розряду,
 • фізики пучків заряджених частинок,
 • фізики і техніки прискорювачів пучків частинок та плазми,
 • фізики взаємодії пучків і плазми з поверхнею твердих тіл,

а також:

 • розробку і створення вакуумно-плазмового технологічного обладнання,
 • розробку технологій формування функціональних шарів на поверхні твердого тіла,
 • розробку і створення засобів діагностики,
 • розробку джерел плазми і іонних джерел

До науково-дослідної частини кафедри відносяться:

 • Спеціалізоване конструкторсько-технічне бюро "Контур":
 1. Сектор іонно-плазмових систем;
 2. Сектор ВЧ-систем;
 3. Сектор вакуумно-плазмових систем травлення та нанесення покриттів.
 • Науково-дослідна лабораторія діагностики плазмових технологічних процесів.
 • Група колективних процесів у плазмі.
 • Група емісійних методів дослідження та моніторингу.

У наукових дослідженнях кафедри беруть участь 5 докторів і 9 кандидатів фізико-математичних наук. Науково-дослідні роботи проводяться на 40 експериментальних установках.

Кафедра фізичних технологій розміщується як в будівлі Інституту високих технологій (у П'ятихатках), так і в центрі міста (в Північному корпусі ХНУ, пл. Свободи, 6).

Співробітники кафедри фізичних технологій входять до складу Оргкомітету міжнародної наукової конференції "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур", яка щорічно проводиться в Харківському національному університеті. У роботі конференції беруть участь науковці України, Росії, Білорусі, Узбекистану, Німеччини, Південної Кореї, Франції та інших країн.

Ми вже збилися з рахунку, скільки грамот, подяк, дипломів виставок отримали співробітники нашої кафедри. Для прикладу наведемо кілька останніх.

Кафедра матеріалів реакторобудування

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Конструкційні матеріали ядерних реакторів;
 • Високотемпературні захисні покриття;
 • Функціональні матеріали і покриття;
 • Композиційні та керамічні матеріали;
 • Надтонкі взаємодії у твердих тілах;
 • Фізика нелінійних явищ;
 • Мікроскопія та спектроскопія твердих тіл.

На базі Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАНУ працює філія кафедри.

Керівник філії кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Миколайович Воєводін, заступник керівника - доктор фізико-математичних наук, професор Геннадій Прокопович Ковтун.

На філії під керівництвом провідних вчених і фахівців студенти проходять ознайомчу та виробничу практики, проводять науково-дослідну роботу, виконують курсові та дипломні роботи.

Навчальні, навчально-дослідні і наукові лабораторії кафедри:

 • металографії;
 • вакууму і чистих металів;
 • структурно-дифракційного аналізу;
 • функціональних і композиційних матеріалів;
 • захисних покриттів і кераміки;
 • мас-спектроскопії та електронної мікроскопії;
 • ядерної гамма-резонансної спектроскопії;
 • магнетизму;
 • високих температур;
 • проблемна лабораторія іонних процесів (окремий науковий підрозділ.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Валерій Георгійович Кириченко проводить заняття в лабораторії ядерної гамма-резонансної спектроскопії.

Лабораторія металографії:

Доктор технічних наук, професор Сергій Володимирович Литовченко налаштовує металографічний мікроскоп МІМ-8.

Інженер Рябчиков Дмитро Львович в лабораторії мас-спектрометрії та електронної мікроскопії проводить роботи на мас-спектрометрі.

В лабораторії вакууму.

Вакуумні установки ВУП-5. Використовуються при проведенні наукових досліджень, а також при виконанні лабораторних завдань за курсом основ вакуумної техніки.

Кандидат технічних наук, доцент Володимир Олексійович Чішкала проводить експеримент на установці СШВ.

В лабораторії високих температур

Наукові напрямки Проблемною Науково-дослідної Лабораторії іонних процесів (ПНІЛІП):

1. Дослідження вторинно-емісійних потоків атомарних частинок і електромагнітного випромінювання в процесі взаємодії іонних пучків та плазми з поверхнею твердого тіла і органічними середовищами.

2. Дослідження модифікації поверхні твердого тіла під впливом плазмових потоків та іонних пучків.

3. Розвиток способів діагностики поверхні та приповерхневої області твердого тіла за допомогою енерго-мас-спектрометрії вторинних іонів, оптичної спектроскопії розпорошених частинок, растрової електронної мікроскопії, електронно-зондового рентгенівського мікроаналізу.

4. Розробка нових методів і засобів діагностики багатокомпонентних середовищ, в тому числі біологічних.

Є питання?

Ми підготували відповіді на найчастіші запитання щодо вступу.

Не знайшли відповідей?

Задайте Ваше питання та наш декан, Ігор Олександрович Гірка, особисто відповість Вам протягом тижня. Або зверніться до деканату фізико-технічного факультету.

Контактна форма в футері