Фізика — це здатність зазирнути у майбутнє

Кафедра прикладної фізики і фізики плазми

Кафедру створено 1 вересня 2012 року на базі двох кафедр: загальної та прикладної фізики; фізики плазми.

Навчальні та науково-дослідні лабораторії, що діють при кафедрі: плазмової електроніки; сильноточних пучків; фізики НВЧ; вакууму; фізики та діагностики плазми; радіаційної електроніки; плазмових технологій; фізики плазмових процесів.

Основні спеціальні курси, що викладаються на кафедрі: Фізика і техніка НВЧ; Фізика плазми; Фізика газового розряду; Діагностика плазми; Плазмова електроніка; Колективні методи прискорення; Нелінійна динаміка плазми; Колективні ефекти в плазмі; Утримання плазми; Чисельне моделювання фізичних процесів у високотемпературній плазмі; Взаємодія плазми з речовиною.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
 • Взаємодія плазми з оборотними сорбентами водню;
 • Плазмові джерела заряджених частинок;
 • Генерація пучків заряджених частинок в пучково-плазмових системах;
 • Вторинні процеси при взаємодії іонів з речовиною;
 • Плазмова електроніка;
 • Плазмові і вакуумно-плазмові технології.

В експериментальних дослідницьких лабораторіях зосереджені унікальні прилади, такі як спектрофотометри, спектрометри, монохроматори в широкому спектральному діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного, прецизійний рентгенівський дифрактометр, високовакуумні пости для нанесення тонких плівок на підкладки і дослідження їх властивостей, пристрій для вивчення електронних властивостей матеріалів за допомогою рентгенівської фотоелектронної спектроскопії Досліджуються процеси формування точкових дефектів в оксидних кристалах, зокрема, під дією радіації: нейтронів, іонів, електронів, рентгенівських променів, а також ультразвукових хвиль.

Співробітниками кафедри встановлені закони розподілу дефектів і домішкових іонів, а також формування оптично активних центрів, що доводить наявність зкорельованих пар дефектів і домішкових атомів в кристалах. В області фізики плазми вивчено збудження електромагнітних хвиль потоками заряджених частинок в неоднорідній плазмі та взаємодія хвиль на початковому етапі пучково-плазмової нестійкості. Досліджено вплив парних кулонівських зіткнень і параметричних ефектів на розповсюдження і поглинання магнітодинамічних хвиль з частотами порядку іонних циклотронних частот в лінійному і нелінійному наближеннях, в одновимірній та неоднорідній плазмі.

Створено основи теорії поверхневих хвиль у магнітоактивній плазмі та у структурах плазма-метал, доведено існування поверхневих іонно-звукових і циклотронних хвиль; закладені основи теорії плазмової електроніки, включаючи теорію збудження хвилеводів з плазмовим наповненням і дифракції власних хвиль в обмежених плазмових структурах.

За цими двома напрямками співробітники та аспіранти кафедри захистили 27 кандидатських і 9 докторських дисертацій.

Персональний склад КПФФП


СПИСОК

працівників кафедри прикладної фізики та фізики плазми

на 2015/2016 навчальний рік.

Викладачі:

 1. Гірка Ігор Олександрович, професор – декан фізико-технічного факультету (Доктор фізико-математичних наук, професор по кафедрі загальної та прикладної фізики)
 2. Середа Костянтин Миколайович, доцент –завідувач кафедри, вчений секретар (Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.08 «фізика плазми»)
 3. Грицина Василь Тимофійович, доцент – заступник завідувача (Кандидат фізико-математичних наук, доцент по кафедрі загальної та прикладної фізики)
 4. Бізюков Олександр Анатолійович, професор (Доктор фізико-математичних наук, професор по кафедрі фізики плазми)
 5. Денисенко Ігор Борисович, професор (Доктор фізико-математичних наук, доцент по кафедрі загальної та прикладної фізики)
 6. Олефір Володимир Петрович, доцент (Кандидат фізико-математичних наук, доцент по кафедрі загальної та прикладної фізики)
 7. Середа Ігор Миколайович, доцент (Кандидат фізико-математичних наук, доцент по кафедрі прикладної фізики та фізики плазми)
 8. Кононенко Сергій Ігнатович, доцент (Кандидат фізико-математичних наук, доцент по кафедрі фізики плазми)
 9. Афанас’єва Інна Олексіївна, доцент (Кандидат фізико-математичних наук)
 10. Старовойтов Роман Іванович, старший викладач
 11. Гапон Олександр Вікторович, асистент

Викладачі сумісники:

 1. Гаркуша Ігор Євгенійович, професор, директор Інституту фізики плазми ННЦ ХФТІ(Доктор фізико-математичних наук, професор зі спеціальності «фізика плазми», старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.08 «фізика плазми», член. кор. НАНУ)
 2. Огнівенко Володимир Всеволодович, професор, провідний науковий спіробітник Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ ХФТІ (Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності 01.04.08 «фізика і хімія плазми»)

Навчально-допоміжний персонал:

 1. Кривоніс Михайло Григорович, завідувач навчальної лабораторії
 2. Чунадра Анатолій Григорович, завідувач навчальної лабораторії
 3. Калантар’ян Оганес Ваганович, провідний інженер
 4. Желтопятова Наталя Олексіївна, інженер 1-ої категорії
 5. Матвєєва Нінель Іванівна, інженер 1-ої категорії
 6. Спорова Галина Валеріївна, інженер 1-ої категорії
 7. Чібісов Олександр Дмитрович, інженер 1-ої категорії (Кандидат фізико-математичних наук)
 8. Азарєнкова Марія Миколаївна, інженер 1-ої категорії
 9. Місюра Ілля Миколайович, інженер 1-ої категорії
 10. Чуйкова Валентина Дмитрівна, інженер 2-ої категорії
 11. Луханіна Марія Йосипівна, технік 1-ої категорії
 12. Крічіна Наталя Василівна, старший лаборант
 13. Доценко С.П., старший лаборант
 14. Істоміна В.В., старший лаборант

Буклет КПФФП

Файл (pdf)

Наукова робота


В експериментальних дослідницьких лабораторіях кафедри зосереджені унікальні прилади, такі як спектрофотометри, спектрометри монохроматори в широкому спектральному діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного, прецизійний рентгенівський дифрактометр, високовакуумні пости для нанесення тонких плівок на підкладки і дослідження їх властивостей, пристрій для вивчення електронних властивостей матеріалів за допомогою рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Досліджуються процеси формування точкових дефектів в оксидних кристалах, зокрема, під дією радіації: нейтронів, іонів, електронів, рентгенівських променів, а також ультразвукових хвиль.

Працівниками кафедри встановлено закони розподілу дефектів і домішкових іонів, а також формування оптично активних центрів, що доводить наявність скорреліровнних пар дефектів і домішкових атомів в кристалах. У галузі фізики плазми вивчено збудження електромагнітних хвиль потоками заряджених частинок в неоднорідній плазмі та взаємодія хвиль на початковому етапі пучково-плазмової нестійкості. Досліджено вплив парних кулонівських зіткнень і параметричних ефектів на розповсюдження і поглинання магнітодинамічних хвиль з частотами порядку іонних циклотронних частот в лінійному і нелінійному наближеннях, в одновимірнійі неодномірній неоднорідній плазмі.

Створено основи теорії поверхневих хвиль в магнітоактивній плазмі і в структурах плазма-метал, доведено існування поверхневих іонно-звукових і циклотронних хвиль; закладено основи теорії плазмової електроніки, включаючи теорію збудження хвилеводів з плазмовим наповненням і дифракції власних хвиль в обмежених плазмових структурах. За цими двома напрямками працівники та аспіранти кафедри захистили 27 кандидатських і 9 докторських дисертацій.

Cтруктура кафедри:

 • Навчальна лабораторія механіки;
 • Навчальна лабораторія молекулярної фізики;
 • Навчальна лабораторія електрики і магнетизму;
 • Навчальна лабораторія оптики і атомної фізики;
 • Навчальна лабораторія загальної електроніки;
 • Демонстраційний практикум;
 • Науково-дослідна лабораторія оптичної спектроскопії кристалів;
 • Науково-дослідна лабораторія структурних та люмінесцентних властивостей кристалів;
 • Науково-дослідна лабораторія фізики поверхні та фізики тонких плівок;
 • Науково-дослідна лабораторія процесів в плазмі.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Взаємодія плазми з оборотними сорбентами водню;
 • Плазмові джерела заряджених частинок;
 • Генерація пучків заряджених частинок в пучково-плазмових системах;
 • Вторинні процеси при взаємодії іонів з речовиною;
 • Плазмова електроніка;
 • Плазмові і вакуумно-плазмові технології.

Навчальні та науково-дослідні лабораторії:

 • навчальна лабораторія плазмової електроніки

 • навчальна лабораторія сільноточних пучків

 • навчальна лабораторія фізики НВЧ

 • навчальна лабораторія вакууму

 • навчальна лабораторія фізики і діагностики плазми

 • науково-дослідна лабораторія радіаційної електроніки;
 • науково-дослідна лабораторія плазмових технологій;
 • науково-дослідна лабораторія фізики плазмових процесів.

Є питання?

Ми підготували відповіді на найчастіші запитання щодо вступу.

Не знайшли відповідей?

Задайте Ваше питання та наш декан, Ігор Олександрович Гірка, особисто відповість Вам протягом тижня. Або зверніться до деканату фізико-технічного факультету.

Контактна форма в футері