Фізика — це здатність зазирнути у майбутнє

Кафедра ядерної та медичної фізики

Кафедру створено 1 вересня 2012 року на базі двох кафедр: експериментальної ядерної фізики та медичної фізики.

Школа експериментальної ядерної фізики в Харкові була заснована академіками К. Д. Синельниковим і А. К. Вальтером на рубежі 20-х і 30- х років ХХ сторіччя. У 1937 році у Харківському державному університеті імені О. М. Горького почала свою діяльність кафедра атомного ядра на чолі з А. К. Вальтером. Кафедра кілька разів змінювала свою назву. Наразі вона називається кафедрою експериментальної ядерної фізики. Діяльність кафедри зумовила створення школи експериментальної ядерної фізики в Харківському університеті, яка тісно стикалася з аналогічною школою Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ). Тим більше, що родоначальниками обох шкіл були одні й ті ж вчені: К. Д. Сінельніков і А. К. Вальтера. До 1965 року, поки А. К. Вальтер керував кафедрою за сумісництвом, будучи співробітником Харківського фізико-технічного інституту, школа розвивалася переважно в стінах названого інституту, так як штатних співробітників університету, що працюють на кафедрі, було мало, а навчальні заняття проводилися, в основному, співробітниками інституту.

З 1966 року кафедра продовжувала свій розвиток під керівництвом вихованця школи А. К. Вальтера професора І. І. Залюбовского. Відповідно, розвивалася і школа експериментальної ядерної фізики, яка характеризується широтою інтересів: експериментальна і теоретична ядерна фізика, фізика елементарних частинок, фізика космічних променів і астрофізика, радіаційна фізика, радіаційна біофізика, радіаційна акустика, фізика імпульсних сильноточних пучків електронів.

Наразі кафедра працює під керівництвом академіка Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, професора Миколи Федоровича Шульги.

Персональний склад КЯМФ

Завідуючий кафедри – Шульга Микола Федорович - действительный член Академии наук Украины, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины 2002 г. в области науки и техники, директор Института теоретической физики ННЦ ХФТИ

 

 

 

Склад викладачів:

Щусь Олександр Пилипович - заст. завідуючого кафедри – доцент, кандидат фіз. – мат. наук.

Стєрвоєдов Сергій Миколайович - старший викладач.

Письменецький Сергій Олександрович - доцент.

Рудичев Володимир Григорович - доцент.

Фомін Сергій Петрович - кандидат ФМН.

Корчін Олександр Юрійович - доктор ФМН.

Чорний Валентин Васильович

Федорець Іван Дмитрович - кандидат ФМН.

Пелiхатий Микола Михайлович - доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідницької лабораторії радіаційно-стійких матеріалів.

Малихіна Тетяна Василівна - доцент

Горбенко Галина Петрівна - професор.

Онищенко Геннадій Михайлович - доцент.

Баранник Євген Олександрович - професор.

 

Шеіна Ірина Валеріївна - науковий співробітник.

Трусова Валерія Михайлівна - старший науковийспівробітник.

Наукова робота КЯМФ

Кафедра експериментальної ядерної фізики

Основні напрями наукових досліджень:

 • Дослідження структури атомних ядер, включаючи дослідження структури екзотичних ядер; фізика високих енергій.
 • Дослідження рідкісних ядерних подій (подвійний ß-розпад, пошук «темної» матерії);
 • Дослідження сонячно-земних зв'язків методами експериментальної ядерної фізики;
 • Ядерна та радіаційна безпека АЕС;
 • Створення джерел потужних імпульсних потоків іонізуючих випромінювань;
 • Розробка композиційних матеріалів для потреб медицини;
 • Розробка і застосування високочутливих ядерно-фізичних методів аналізу різних речовин;
 • Дослідження динаміки радіаційних поясів Землі і сонячних космічних променів
 • Розробка експериментальних зразків модулів, вузлів і приладів для реєстрації частинок високих енергій космічного походження

Лабораторії, матеріальна база:

 

Потужнострумових електронних прискорювач

На прискорювачі проводяться дослідження по грантам лабораторій США та Європи

Потужнострумової прискорювач «Надія» - одна з наукових базових установок кафедри

 

Електростатичний прискорювач - базова навчальна установка лабораторії ядерної фізики.

Прискорювач електронів ЛуЭ-6 МеВ Призначений для вирішення науково-виробничих завдань.

Співробітники кафедри у нового прискорювача електронів для прикладних досліджень на енергію 9 МеВ.

Нейтронний генератор НГ-150М з комплектом спектрометричної апаратури і швидкісний пневмопошти.

Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф комплексу наукової апаратури «Фотон» наукового космічного апарату «КОРОНАС-ФОТОН».

 

Кафедра біологічної і медичної фізики

Основне поле наукової діяльності кафедри та підготовки студентів лежить на стику фізики, медицини і біології. На кафедрі викладають 7 професорів, докторів наук.

Науково-дослідницькі напрями кафедри:

Молекулярної біофізики

- Механізми взаємодії біологічних активних речовин (лікарських препаратів) з ДНК,

- Вплив гідратації на структурну стійкість біомакромолекул,

- Вплив іонізуючих випромінювань на структуру білків крові і ДНК.

Біофізики клітини

- Дослідження молекулярних механізмів білок-ліпідних взаємодій,

- Вплив іонізуючих та електромагнітних випромінювань на структуру і функції кліток

різних тканин організму,

- Механізми взаємодії біологічно активних речовин з клітинними мембранами,

- Вплив низьких температур на властивості клітинних мембран.

Медична фізика

- Розробка нових методів експрес діагностики стану крові на основі НВЧ-

діелектрометрії,

- Вивчення механізмів агрегації тромбоцитів і седиментації еритроцитів в нормі та при

патології,

- Розробка нових композиційних матеріалів (КМ) медичного призначення, зокрема

для отримання штучних імплантантів для ортопедії (спільно з КЕЯФ і кафедрою

фізики твердого тіла).

- Розробка нових методів ультразвукової візуалізації по пружним характеристикам тканини.

- Розробка нових методів клітинної терапії та замісної медицини спільно з інститутом кріобіології і кріомедицини.

Випускники - медичні фізики, які успішно закінчили навчання, мають можливість працювати в провідних базових наукових і науково-виробничих центрах, таких як:

 • Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України;
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;
 • Інститут медичної радіології імені Ф.П. Григор'єва АМН України;
 • Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України;
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
 • «Радмір» ДП ВАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»
 • а також з успіхом працювати викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, загальноосвітніх школах.

Зусиллями колективу кафедри на кафедрі створений і функціонує єдиний навчально-лабораторнийі дослідницький комплекс, викладачами кафедри ряд навчальних курсів читаються для обох спеціальностей.

Це дозволяє порівняно невеликим колективом викладачів забезпечувати щорічний випуск більше 25-30 студентів по обидва спеціальностями.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 03.00.02 - біофізика.

Діє спеціалізована рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з спеціальністю 03.00.02 біофізика. (5 з 13 членів ради - співробітники кафедри, за останні 5 років у раді захищено 6 докторських і 30 кандидатських дисертацій.

Працює редколегія та видається єдиний на Україні журнал з даної спеціальності «Біофізичний вісник». Всього з моменту створення журналу вийшло 25 випусків.

При кафедрі працює постійно діючий Міський науковий семінар Харківського відділення біофізичного товариства України. Керівник - віце-президент товариства, проф. Малєєв В.Я. З 2001 року відбулося близько 30 засідань.

Кафедра проводить координуючу роботу як центр Українського біофізичного товариства (УБФТ) і бере активну участь у діяльності відповідних європейськихі світових товариств, що допомагає ефективно розвивати міжнародні зв'язки та науково-технічне співробітництво.

Є питання?

Ми підготували відповіді на найчастіші запитання щодо вступу.

Не знайшли відповідей?

Задайте Ваше питання та наш декан, Ігор Олександрович Гірка, особисто відповість Вам протягом тижня. Або зверніться до деканату фізико-технічного факультету.

Контактна форма в футері